Noodhulpfonds

Een extra steuntje in de rug

Het doel

Belemmeringen wegnemen

Het Noodhulpfonds wil door middel van giften belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen wegnemen. Daarnaast willen we verkennen of het een efficiënte en snelle ingang voor hulp is en of problematiek die anders verscholen blijft (sneller) boven water komt.
Het aanbod

Snel acteren

Het Noodhulpfonds stelt een discretionair budget beschikbaar aan geselecteerde primair onderwijs scholen in Rotterdam om eerder en sneller te kunnen acteren op armoede signalen waarbij geldt: eerst helpen achteraf rapporteren.
Het onderzoek

Impact inzichtelijk

SDVB gaat samen met lector Mariëtte Lusse en onderzoeker Liesbeth van der Ree (Hogeschool Rotterdam) een leerkring opzetten voor de deelnemende scholen. Deze leerkring heeft als doel om de kwaliteit van uitvoering te vergroten en te helpen bij het inzichtelijk maken van de impact van het Noodhulpfonds.

De cijfers

8
basisscholen in Rotterdam
128
gezinnen geholpen sinds januari 2022
336
kinderen geholpen sinds januari 2022
19
gemiddelde looptijd in dagen

Bas W.

Programma manager en Programmadirecteur SNV

Floris

Onderzoeksmanager

Iza

Associate