ANBI ROTAS

Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten

RSIN nummer 854110641

 

Beleidsplan

 

De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten is als volgt:

 • Talentvolle jongeren uit Rotterdam de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding binnen het hoger onderwijs.
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling en netwerkvorming van de talentvolle studenten en hen uit te laten groeien tot rolmodellen voor Rotterdam.
 • Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bestaan uit:

 

 • Ieder academisch jaar een aantal studenten uit Rotterdam een ROTAS-beurs toe te kennen, waaruit het collegegeld, de huisvestingskosten en het studiemateriaal gedurende een periode van drie jaar kunnen worden voldaan. Op dit moment is de beurs uitsluitend bestemd voor studenten die een opleiding volgen bij het Erasmus University College in Rotterdam.
 • Voor het toekennen van een beurs bestaat een selectieproces. Het bestuur van de stichting bepaalt op basis van de dit proces of een student in aanmerking komt voor een beurs.
 • De stichting speelt een rol in de voorlichting op Rotterdamse middelbare scholen over de beurs.
 • De stichting biedt ondersteuning aan alle grantees gedurende hun studie.
 • Gedurende een academisch jaar organiseert de stichting meerdere bijeenkomsten waar alle grantees bijeenkomen.

De fondsen van de Stichting worden gevormd door een bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

 

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te betalen. Er is geen vrij besteedbaar vermogen in de stichting aanwezig.

 

De fondsen en het vermogen van de Stichting worden beheerd door de bestuurders van de Stichting.

 

Het bestuur

 

Het bestuur van Stichting ter ondersteuning van Rotterdamse Talenten (STORT) bestaat uit vijf personen:

 

 • De heer H.B. Verkade (voorzitter)
 • Mevrouw C.S. Keijzer (penningmeester)
 • Mevrouw G. Noordzij
 • De heer M.J. Harvey
 • Mevrouw M.E.J. Dap

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

 

Activiteitenkalender

 

De fondsen en het vermogen van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden te bekostigen. Onderstaande activiteiten vallen binnen dit kader:

 • Een bijdrage leveren aan de voorlichting over het ROTAS programma op middelbare scholen in Rotterdam. Allen die een beurs ontvangen zijn ambassadeur van het programma en vertellen op scholen over hun ervaringen en het programma.
 • Het beoordelen van de aanvragen voor de beurs en op basis van selectiecriteria een beurs wel of niet toekennen;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de grantees, bestaande uit sociale evenementen, evaluatiesessies en trainingen voor het ambassadeursschap van het ROTAS programma;
 • Een platform bieden aan grantees voor het stellen van vragen aangaande de beurs en ondersteuning bij het vinden van huisvesting gedurende hun studie;
 • Het bestuur van de stichting komt drie keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering;
 • Het opmaken en aanleveren van kwartaalcijfers en jaarverslag ter verantwoording aan de financier.

ROTAS Financieel jaarverslag 2023

Download hier het financieel jaarverslag

ROTAS Financieel jaarverslag 2022

Download hier het financieel jaarverslag

ROTAS Financieel jaarverslag 2021

Download hier het financieel jaarverslag

ROTAS Financieel jaarverslag 2020

Download hier het financieel jaarverslag

ROTAS Financieel jaarverslag 2019

Download hier het financieel jaarverslag