Stichting De Verre Bergen zet een basisschool op in Zuidwijk, met extra aandacht voor de groei van iedere leerling en extra ruimte voor leerkrachten om zich verder te professionaliseren.

 

“De maatschappij verandert snel en het onderwijs kan zich hier slechts geleidelijk op aanpassen,” zegt programmamanager Hidde Verkade van Stichting De Verre Bergen. “Door een eigen school van de grond af op te bouwen, kunnen we met meer bewegingsruimte zaken anders aanpakken. Zo willen we een breed aanbod voor kinderen realiseren waarin binnen- en buitenschools aanbod goed geïntegreerd zijn. Met deze school willen we kwalitatief zeer goed onderwijs aanbieden aan kinderen op Zuid.”

 

BEGINNEN MET GROEP 1
Naar verwachting start de school in het schooljaar 2019/2020 met groep 1 van de basisschool. Hiervoor komt een tijdelijk schoolgebouw aan de Angelslo 80. Jaarlijks breidt de school met een groep uit. Het definitieve schoolgebouw wordt aan de Slinge 303 gebouwd. Het schoolgeld voor ouders is hetzelfde als op een gewone school. De overige kosten van de school worden door Stichting De Verre Bergen betaald. De school zal voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Onderwijsinspectie.

 

KENNIS DELEN MET ANDERE SCHOLEN
De school zal worden ondersteund door onderzoek. De stichting doet dit samen met onderwijsexperts en wetenschappers. “De kennis die we met onderzoek op deze school opdoen, zullen we delen met de stad,” zegt Verkade.

Een sterker en beter
Rotterdam
Alle programma's