Eerste onderzoeksresultaten Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Dit bericht is een onderdeel van Nieuw Thuis Rotterdam

Rotterdam staat voor een forse integratieopgave statushouders. Dit blijkt uit het onderzoek naar integratie van statushouders door sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hierbij is onderzoek gedaan naar de Syrische deelnemers van het programma Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) en statushouders die onder de aanpak vallen van de gemeente Rotterdam.

 

In totaal zijn bij 1239 statushouders vragenlijsten afgenomen, 386 daarvan vallen onder de SNTR-groep. Het veldwerk is uitgevoerd in 2017 en 2018. Ten tijde van het onderzoek stonden de statushouders aan het begin van hun integratie.

 

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • De meeste statushouders in dit onderzoek zijn ten tijde van het onderzoek bezig met het leren van de Nederlandse taal. Bijna driekwart volgt een Nederlandse taalcursus.
  • In vergelijking met het landelijke beeld zijn Syrische statushouders in Rotterdam laag opgeleid. 23% van de Syrische statushouders heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd (landelijk is dit 15%). Statushouders in de SNTR-groep zijn het laagst opgeleid: 27% heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd.
  • Bijna alle statushouders (91%) willen graag meer contact met Nederlanders.
  • Ervaringen met Nederland en Rotterdam zijn positief. Bijna iedereen voelt zich veilig in Nederland en driekwart voelt zich thuis in dit land.
  • Statushouders in de SNTR-groep zijn dankbaar dat er een programma is voor huisvesting, maatschappelijke begeleiding en leren van de Nederlandse taal. Ze geven aan dat deze voorzieningen van het grootste belang zijn, omdat ze helemaal opnieuw moeten beginnen.

Het op deze schaal uitvoeren van surveyonderzoek onder recent gearriveerde statushouders is uniek in Nederland. In vervolgstudies wordt onderzocht of de ervaringen van de statushouders inmiddels zijn veranderd en wordt nader ingegaan op de effectiviteit van het programma van SNTR.