Stichting De Verre Bergen: de hoogtepunten van 2022

Stichting De Verre Bergen (SDVB) heeft haar directieverslag gepubliceerd, waarin de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar worden besproken.

De Stichting gaf in 2022 twee donaties aan de gemeente Rotterdam om de energietoeslag ook beschikbaar te maken voor Rotterdamse huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 140% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen. De gemeente Rotterdam voerde deze regeling uit. Hierdoor ontvingen naar schatting minimaal 11.500 huishoudens een toeslag van 1.300 euro. Gemeente Rotterdam (OBI) doet onderzoek naar de doelgroep en het bereik van de energietoeslag, dit onderzoek wordt in 2023 opgeleverd.

 

Verder hebben onze lopende programma’s de volgende activiteiten ontplooid:

  • Stichting Nieuw Vaarwater heeft in 2022 1.790 mensen voorzien van financiële dienstverlening in de
   regio Rotterdam. Nieuw Vaarwater heeft via Fonds de Loods gedurende het jaar schulden gesaneerd voor 33 gezinnen.
  • Per 1 januari 2022 is Budgetmaatjes010 een zelfstandige organisatie. Ultimo 2022 had Budgetmaatjes010 163 hulpvragers die geholpen werden door 110 maatjes.
  • Stichting Je Goed Recht heeft 353 spreekuren gehouden. Er zijn tijdens deze spreekuren 1364 eerstelijnsadviezen gegeven door de studentmedewerkers. Er zijn 72 zaken uit de spreekuren doorverwezen voor tweedelijns adviezen en door advocaten behandeld.
  • 305 jongeren hebben gebruikt gemaakt van College’53. Daarnaast hebben 120 kinderen uit groep 8 van de Pendrechtse basisscholen meegedaan aan een gezamenlijk programma van de Kinderfaculteit en College’53 om hen voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
  • In 2022 is op basisschool Het Epos het derde volledige schooljaar ingegaan. Ultimo 2022 stonden er 72 leerlingen ingeschreven die van 9.00 tot 16.00 regulier onderwijs kregen en een facultatief programma van 16.00-17.00.
  • Buzz010 heeft samen met haar partners in 1470 busritten uitgevoerd die 55.024 leerlingen vervoerden; van de excursies had 95% een bestemming waar de leerlingen het vorige schooljaar niet waren geweest met hun school.
  • SNTR startte in 2022 met haar nieuwe programma: de Z-route voor statushouders in Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Zuidplas. De Z-route is een intensief inburgeringsprogramma voor statushouders die beperkt onderwijs hebben gevolgd, en/of die een beperkte leerbaarheid hebben. Ultimo 2022 waren er 59 statushouders aangemeld bij SNTR. Van deze deelnemers zijn er 48 in 2022 met de Z-route gestart, waarvan één deelnemer na een korte periode bij SNTR is overgeplaatst naar een andere leerroute. Deelnemers volgen tien uur taalles per week en daarnaast het participatieaanbod van SNTR.
  • Het programma De Rekenfaculteit werd in 17 groepen uitgevoerd en bereikte in totaal 324 kinderen. 65% van de kinderen in groep 7 behaalden een hogere leerwinst op de eindtoets van het leerlingvolgsysteem (Cito of IEP) dan het landelijke gemiddelde. Voor de kinderen in groep 5 en 6 was dit respectievelijk 60% en 10%.

  Wil je meer weten over het maatschappelijk rendement van de programma’s, vastgoed, financiën en onze activiteiten in 2022? Lees hier het volledige directieverslag.