Stichting Nieuw Thuis Rotterdam gaat door met het aanbieden van taal- en participatietrajecten

Dit bericht is een onderdeel van Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR), het programma waarbij 200 Syrische vluchteling-gezinnen met een verblijfsvergunning middels een intensief programma zich in de Nederlandse samenleving wortelden, loopt in 2021 af. De gezinnen hebben het driejarige programma afgerond en blijven in de woningen wonen.

 

SNTR wilde graag een vervolg geven aan het programma, om de ervaringen en geleerde lessen in de praktijk te brengen. Hierbij was de wens meer focus aan te brengen in het programma. Landelijk werd er in dezelfde periode gewerkt aan een nieuw integratiebeleid waarbij taalonderwijs en maatschappelijke begeleiding weer door gemeente ingekocht worden.

 

Om deze redenen heeft SNTR meegedaan aan de aanbesteding voor de Z-route, een intensief traject waarin taal en participatie gecombineerd worden, voor statushouders met een lagere leerbaarheid. SNTR is ervan overtuigd hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van statushouders. Op 8 juli jl. kwam het bericht dat SNTR de aanbesteding gewonnen heeft. Hier zijn SNTR en SDVB zeer blij mee. Vanaf 2022 zullen nieuwe deelnemers instromen in het programma.

 

Recent presenteerde SNTR in samenwerking met de Erasmus Universiteit de resultaten van het onderzoek dat gedurende de looptijd van het programma werd uitgevoerd. Bekijk de resultaten en meer in de webinar ‘Met alles opnieuw starten’.